Specialistvården fyra miljoner dyrare än budgeterat

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg har godkänt att nettoanslaget för specialistvård höjs med fyra miljoner euro i årets budget.

Kostnaderna för specialistvård uppskattas kosta Raseborg fyra miljoner mer än man hade budgeterat för i år. Den prognosen baseras på användningen per den 31 juli.

Det ursprungliga anslaget för specialistvård och Raseborgs betalningsandelar för uppföljningsavdelningen och samjouren på Raseborgs sjukhus uppgick till nästan 37 miljoner euro. Prognosen per den 31 juli är ändå kostnader på inemot 41 miljoner euro.

Det finns flera orsaker till att det gått så här. Bland annat inverkar några mer krävande och dyrare fall i kombination med mera användning än man planerat för:

– Budgeten är från början för låg och dessutom har användningen varit högre än budgeterat, säger Evalotte Spring-Lindström, controller för social- och hälsovården i Raseborg.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände budgetändringen, men förutsätter ett intensivt samarbete med stadsstyrelsen för att undvika underbudgetering då budgeten för 2020 görs upp.

– Arbetet med budgeten för 2020 är på hälft, men i ett första utkast har vi höjt budgeten med fyra miljoner jämfört med årets budget för att nästa års budget ska vara så realistisk som möjligt, säger Evalotte Spring-Lindström.

ANDRA LÄSER