331 nya coronafall – incidensen sjunker

Åtgärderna för att begränsa spridningen verkar bära frukt och incidensen fortsätter att sjunka i Finland. Bild: VN-arkiv

Under det senaste dygnet har lite över 300 coronavirusfall registrerats i Finland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade på tisdagen att 331 nya coronavirusfall har bekräftats i Finland. Det totala antalet positiva tester sedan epidemin började är 80 068.

Antalet fall per 100 000 personer, alltså incidensen, för de senaste två veckorna har sjunkit till 134,5. De två föregående veckorna var morsvarande siffra 173,3. Incidensen är högst i Nyland (261,4) och nästhögst i Egentliga Finland (196,3). I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 33,0.

Till och med den 1 april hade totalt 2 700 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 2 474 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien.

Fram till tisdagseftermiddagen hade 860 dödsfall som haft koppling till covid-19 (som orsakas av coronaviruset) rapporterats i Finland. Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar. Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland, meddelar institutet.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

På tisdagen vårdades 249 personer på sjukhus i Finland för covid-19. 45 av dem intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 975 697 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med den 1 april hade totalt 1 291 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 507 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.