Undersergeant vid Nylands brigad i Ekenäs förödmjukade en underordnad – döms för flera brott

Under vårvintern 2019 utsattes en beväring vid Nylands brigad för verbala trakasserier som jävla invandrare och jävla kurd. Undersergeanten som använde uttrycken fälldes i Västra Nylands tingsrätt i februari.

Brotten skedde vid Nylands brigad år 2019.
En undersergeant vid Nylands brigad har dömts för tjänstgöringsbrott, missbruk av förmansställning och lindrig misshandel efter att ha förödmjukat en beväring.