Utställning lyfter upp Fiskars moderna historia – ''Livet fortsatte här trots att många flyttade bort''

För många går tankarna till den orange saxen och det historiska bruket då Fiskars kommer på tal. En ny temautställning i Fiskars lyfter upp den moderna historien, från avindustralisering till hantverkarnas mecka.

Fiskars museum och Robert Louhimies har tagit fram en utställning som tar en genom omstruktureringen av Fiskars från slutet av 50-talet fram tills 90-talet.
Året var 1957 och Fjalar Holmberg tillträdde som Fiskars direktör. Det första han gjorde var att flytta huvudkontoret till Helsingfors.
ANDRA LÄSER