Utställning lyfter upp Fiskars moderna historia – ''Livet fortsatte här trots att många flyttade bort''

För många går tankarna  till den orange saxen och det historiska bruket då Fiskars kommer på tal. En ny temautställning i Fiskars lyfter upp den moderna historien, från avindustralisering till hantverkarnas mecka.

Fiskars museum och Robert Louhimies har tagit fram en utställning som tar en genom omstruktureringen av Fiskars från slutet av 50-talet fram tills 90-talet.
Wilma Jensénwilma.jensen@ksfmedia.fi
08.06.2022 09:29 UPPDATERAD 08.06.2022 10:17
Året var 1957 och Fjalar Holmberg tillträdde som Fiskars direktör. Det första han gjorde var att flytta huvudkontoret till Helsingfors.
– Den som har fantasi kan tänka sig att det här var det första tecknet på att den moderna tiden var här, säger tf museichef Robert Louhimies.
Det är också i den här händelsen som Fiskars museums nya utställning Slutet=Början – från industri till konst i Fiskars bruk tar avstamp. 

ANDRA LÄSER