Kolumn: Politiska skandaler är seriös underhållning

21.02.2023 14:34
Minister Lintiläs humoristiska (?) Whatsapp-meddelanden om Sanna Marin. Riksdagsledamot Matias Mäkynens nattliga eskapader i Vasa. Statsministerns läckta festvideor.
Många av oss associerar inte politik med debatt kring viktiga samhällsfrågor, riksdagens frågetimme eller kommunalvalet. För många är bilden mer cynisk. Då uppfattas politiken ofta genom det ständiga flödet av skandaler i kvällspressens löpsedlar. Om den känslan verkar speciellt stark just nu, kan det bero på att politiska skandaler faktiskt sker oftare just före ett val och vi har riksdagsvalet på kommande om bara sex veckor.
Skandalers ökade frekvens i samband med val beror säkert åtminstone delvis på försök att påverka väljarbeteendet. Journalister granskar politikers agerande mycket noggrant under valkampanjer, vilket då ökar sannolikheten för att skandaler rapporteras. Man skulle lätt kunna tänka sig att skandaler just innan ett val kunde ha en dramatisk inverkan på valresultat, men det ser inte så ut. Forskningen tyder på att politiska skandaler egentligen har en ganska liten inverkan på väljarna. Folk är oftast villiga att fortsätta stöda en kandidat trots en skandal, om kandidaten representerar det rätta partiet. Andra partiers kandidater som hamnat i en knipa har man däremot lite sympati för.
Helt likgiltiga är inte väljarna ändå. Det verkar som att allvarliga skandaler, som dessutom involverar moraliskt tvivelaktiga händelser och inträffar precis före valet, kan leda till att väljarna bestraffar en politiker, oberoende av partisympatier. Så ska man göra bort sig, är det bäst att få det undan i början av mandatperioden. Väljarnas politiska minne är kort och det betonar händelser som tidsmässigt ligger nära valdagen.
Så ska man göra bort sig, är det bäst att få det undan i början av mandatperioden.
Enligt många av de nyare analyserna, drabbas kvinnliga politiker hårdare av skandaler än manliga. Det kan bero på att väljarnas förväntningar gällande politikers integritet är högre för kvinnliga än för manliga politiker. När förväntningarna inte möts, klarar sig män lättare undan, eftersom ribban antagligen varit lägre från början.
Även om politiska skandalers inverkan på valresultat är relativt begränsat, kan skandaler vara väldigt tunga för enskilda politiker på den personliga nivån. Alla gör vi dumheter, men knappast någon blir granskad så noga och så offentligt som politikerna. För oss som endast betraktar händelserna genom löpsedlarna, är varje politikers skärseld endast ett annat fall bland många liknande. Politisk underhållning, jämförbart med billig reality-TV. För politikern i fråga, kan det vara en djupt traumatiserande händelse.
Som väljare behöver man inte acceptera dåligt beteende från folkvalda politiker. Var ändå nådiga. Bakom den offentliga fasaden finns det alltid en människa, vars privata gärningar lätt hamnar under medians förstoringsglas. Medierna, vars logik styrs av antalet klickar som en nyhet genererar, får också gärna idka självreflektion. Helst nu när valkampanjerna precis ska köra igång.

Lauri Rapeli, Forskningschef vid Åbo Akademi

ANDRA LÄSER