Svenska folkskolans vänner stödjer motion i skolor och dagis

Sammanlagt beviljas 35 000 euro till projekten Idrott i skolan och Aktiva barn, meddelar Svenska folkskolans vänner.

Fysisk aktivitet stärker hälsan och inverkar positivt på inlärningen, konstaterar Svenska folkskolans vänner. Genrebild.

Fysisk aktivitet är hälsofrämjande och inverkar positivt på inlärningen. Svenska folkskolans vänner (SFV) ger bidrag till Finlands Svenska Idrott för skol- och dagisprojekt.

Sammanlagt beviljas 35 000 euro till projekten Idrott i skolan och Aktiva barn, meddelar föreningen.

"Det är viktigt att barn och unga fattar tycke för fysisk aktivitet och uteliv i de formativa åren. Den inställningen följer ofta med upp till vuxen ålder, och det stöder både fysiskt och mentalt välbefinnande", säger SFV:s sektorsansvarige för utbildning, Niklas Wahlström, i pressmeddelandet.

Resultaten från den senaste Move-mätningen, som kartlägger konditionen hos barn och unga, är dystra.

Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott, säger i pressmeddelandet att den nedåtgående trenden är synlig.

"Genom att vi riktar verksamheten till daghem och skolor får vi bättre genomslagskraft och når ut till alla barn oberoende av samhällsklass."

ANDRA LÄSER