Bokbuss för Svartåborna i ett drygt år

Den 16 september stänger Svartå bibliotek. Askersgården där biblioteket verkar ska rivas och ett nytt mångfunktionellt hus byggas. Där ska finnas plats för skolor, daghem, fritidssysslor och bibliotek.

I slutet av året påbörjas rivningen av Askersgården i Svartå – men redan den 16 september stänger Svartå filialbibliotek. Det nya mångfunktionella huset ska stå klart om ett drygt år. Under tiden betjänas Svartåborna av bokbussen.
Projektet med att bygga en mångfunktionell byggnad i Svartå med plats för daghem, skolor, bibliotek och fritidssysslor tar ett kliv framåt. Svartå filialbibliotek stänger den 16 september för genomgång av material och tömning. Under tiden för Askersgårdens rivning och bygget av det nya huset betjänas Svartåborna i stället av bokbussen.
Raseborgs bibliotekschef Heidi Enberg konstaterar att bokbussen de facto redan inlett sitt värv i Svartå. Alltsedan skolstarten i mitten av augusti har bussen betjänat byborna.
– Varannan tisdag klockan 9–12 besöker bussen skolor och daghem och varannan torsdag klockan 18–19.30 stannar bussen vid parkeringsplatsen vid Lindersvägen 61, säger Heidi Enberg.
Den nya mångfunktionella byggnaden ska stå klar vid årsskiftet 2020–2021.
– Våra nya utrymmen i Svartå kommer vara litet mindre sett till kvadratmetrar, men det nya biblioteket blir modernare och kvadratmetrarna kan utnyttjas bättre än i dag, säger Heidi Enberg.
Största delen av Svartåbibbans böcker placeras under rivningen och byggnadsskedet tillfälligt i Pojo bibliotek.
Fritidsnämnden möttes i torsdags och hade då stängningen av Svartå filialbibliotek på agendan.

ANDRA LÄSER