32 procent av Finlands befolkning har fått sin första vaccindos

Kring 32 procent av befolkningen har fått åtminstone en dos coronavaccin. Bild: Catariina Salo/SPT

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 254 nya coronavirusfall på fredagen. Dessutom har en tredjedel av befolkningen fått sin första dos av coronavaccinet.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar på fredagen att 254 nya coronafall har registrerats under det senaste dygnet. Det betyder att sammanlagt 88 332 personer har testat positivt sedan pandemin bröt ut för ett drygt år sedan.

Incidensen, alltså antalet fall per 100 000 personer de senaste 14 dagarna, fortsätter att sjunka och är i hela landet nu 53,3.

Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt har landets högsta incidens med 100,2. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen 87,3 och i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 82,1. I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 14,7 och i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är den 1,3.

Enligt torsdagens uppgifter har sammanlagt 1 804 953 personer i Finland fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 32 procent av befolkningen. 185 821 personer har fått också den andra dosen.

I torsdags vårdades 127 personer på sjukhus på grund av covid–19 och av dem får 27 intensivvård. Totalt har 919 dödsfall med koppling till smittan rapporterats.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.