VR föreslår fler turer mellan Hangö och Helsingfors – men nuvarande förslaget kan bli en besvikelse för pendlare

VR har fört fram ett förslag på när fler tågturer kunde gå mellan Hangö och Helsingfors. Men turerna är inte optimala för pendlare, eftersom kustbanans kapacitet blivit en flaskhals.

VR har nyligen beställt närtåg av typen sm4. De kommer att ersätta de gamla sm2-tågen när dessa tas ur trafik.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
02.12.2022 13:10 UPPDATERAD 03.12.2022 19:06
Trafiken på kustbanan kommer att utvecklas, och VR har gjort ett förslag för kommunerna över när fler turer mellan Helsingfors och Hangö kunde läggas in. Men det finns ett problem, kustbanan är nämligen en flaskhals med få ställen där tåg kan mötas. I praktiken betyder det här att fler tågturer inte kan sättas in i rusningstid, när pendlare behöver dem som mest.
– Jag vill inte gå in på detaljnivå eftersom förslaget ännu kan ändra. Men nu handlar det mest om tågturer som inte går på den mest optimala pendlingstiden, säger Henrik Wickström (SFP).
De västnyländska representanterna kommer nu att föra diskussioner med både VR, HRT och Kommunikationsministeriet för att tågturerna ska bli så fördelaktiga för regionen som möjligt. Elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan ska vara klar 2024, och då ska också de nya turerna köra i gång.
– Det är olika scenarier som presenterats för oss, det rör sig kring fyra tur retur-turer. Vi hoppas förstås på så många som möjligt, men det finns förstås också en prislapp, säger Wickström.

Spårkapaciteten en flaskhals

VR:s direktör för trafikplanering Juho Hannukainen har tidigare berättat att kustbanans största utmaning är spårkapaciteten som inte räcker till. Förslaget på extra tågturer som VR nu gjort kostar strax under en miljon euro.
– VR har varit medhjälpliga och gjort mycket utredningsarbete. De nuvarande tågturerna är insatta där det finns luckor, säger Wickström.
Ett till hopp är att staten kommer att kunna skjuta in pengar i kustbanans turer. Det har staten nämligen gjort i Tammerforsregionen när tågtrafiken där utvecklats.
– Vi hoppas nu att ministeriet behandlar alla regioner lika.
De nya tågturerna skulle gå mellan Hangö och Helsingfors, och möjligtvis också stanna vid Ingå station där tåg inte stannar i nuläget. Den västnyländska representantgruppen kommer att inleda diskussioner med ministeriet den här månaden.

ANDRA LÄSER