Barnskyddsjobbet väntas inte få sökande – Sjundeå ger över till Raseborg

Sedan juli har Sjundeå och Ingå varit utan en egen anställd med ansvar för barnatillsynsmannens uppgifter. Till dem hör fastställande av faderskap, frågor kring vårdnad och underhåll och andra familjerättsliga uppgifter. De här uppgifterna har i stället skötts av Raseborgs stad. Jobbet gäller också Ingå, eftersom Sjundeå ordnar också Ingås socialtjänster.

Nu föreslår grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand i Sjundeå att barnatillsynsmannens uppgifter överförs bestående till Raseborgs stad från årsskiftet. Orsaken är svårigheter att rekrytera en behörig specialsocialhandledare. I sin beredning i ärendet, som ska behandlas i grundtrygghetsnämnden den 27 november, konstaterar Wetterstrand att rekrytering av specialsocialhandledare har varit svårt. Kommunen har ändå inte försökt rekrytera någon till den här tjänsten.

Arbetet sköts på deltid i Sjundeå och Ingå och kräver specialkunskaper och att handledaren arbetar ensam.

Korrigerad 21.1.2019 med uppgiften att kommunen inte försökt rekrytera någon till tjänsten.

ANDRA LÄSER