Nämnden förordar miljötillstånd

Miljötillståndet för ett nytt stenbrott och ett stenkrosseri i Kvarnby i Sjundeå behandlas i nämnden på måndag.

Gräv behandlas. Ett miljötillstånd för ett nytt stenbrott är på tapeten i Sjundeå.

Det handlar om ett 1,483 hektar stort område vid Järvansvägen i Kvarnby. Företagarna Tom Laitinen och Henrik Nyberg ansöker om nytt miljötillstånd efter besvär. Det nya miljötillståndet har kungjorts under sommaren och hösten. Nu behandlas miljötillståndet i byggnads- och miljönämnden på måndag.

Stenkrosset fick marktäktstillstånd och miljötillstånd redan 2011 men båda besluten överklagades av grannar. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade grannarnas besvär mot marktäktstillståndet.

Miljötillståndet hävdes däremot av Vasa förvaltningsdomstol, och högsta förvaltningsdomstolen höll fast vid den tolkningen. Därför söker Laitinen och Nyberg nu om ett nytt miljötillstånd.

ANDRA LÄSER