Nordisk och finsk-ugrisk flöjtmusik i Sjundeå

Flöjtgruppen Tuultenpesä – Vindarnas möte uppträder i Sjundeås bildningscampus.

Tuultenpesä är en finsk-svensk flöjtgrupp.
14.12.2022 10:45
Tuultenpesä är en finsk-svensk  musikgrupp som på flöjter och visselpipor spelar nordisk och finsk-ugriskt traditionsmusik, improvisationer och nya kompositioner. Musiken har rötter i den nordiska folktron. Utöver flöjter och visselpipor består musiken också av sång. Gruppen, som grundats år 2016, består av Kristiina Ilmonen, Mimmi Laaksonen, Kirsi Ojala,  Leena LaitinenJonas Simonsson och Göran Månsson
Sjundeå kommuns kulturtjänster och Utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland ordnar en konsert med gruppen i Sjundeå hjärta.


Bildningscampuset Sjundeå hjärtas, auditoriet, fredag 16.12 kl. 18.

ANDRA LÄSER