"Höjt pris på råg behövs som uppmuntran"

Lagermängden av råg är störst på tio år, enligt Naturresursinstitutets statistik. I juni hade industrin och handeln totalt 450 miljoner kilo inhemsk och utländsk spannmål i lager, det är åtta procent mer än i fjol. Lagren borde räcka till för att kompensera för årets dåliga skörd.

Bjarne Westerlund som är verksamhetsledare på SLC Nyland säger att det oftast finns mycket råg i lager i Finland. De stora lagren kompenserar för årets dåliga skörd, men enligt Westerlund kommer lagren att minska rejält.
– Spannmålsbalanserna visar för tillfället att det borde finnas tillräckligt med råg. Nästa höst är ändå ett frågetecken, om den blir dålig så kommer lagren att ta slut. Det finns inte heller inhemsk råg i beredskapslagren för krissituationer, säger han.
Många bagerier har förbundit sig att använda inhemsk råg och är nu oroliga för att den inte ska räcka till. Westerlund säger att det kan hända att det periodvis blir brist på olika spannmål och speciellt på spannmål av en viss kvalitet.
– Det här gäller ändå främst vete av en viss kvalitet. De övriga spannmålen räcker troligen till bara man nu kan skörda så mycket som man har tänkt.
Rågskörden för i år kommer antagligen att bli bara hälften så stor som normalt. En orsak är att de grödor som såddes på hösten inte har klarat sig så bra som förväntat.
– Det var problem med höstsådden i fjol. Den kom dåligt i gång och klarade inte sig så bra. Trots torkan verkar höstens rågskörd vara av rätt bra kvalitet, säger Westerlund.

Viktigt att uppmuntra rågodling

Det är om ett år som det möjligtvis kan bli brist på råg. För tillfället finns det råg för ungefär ett års behov, men på grund av årets dåliga skörd så kommer lagren till stor del att ätas upp. Westerlund påpekar att det skulle vara viktigt att uppmuntra rågodling.
– Det skulle behövas en prisuppmuntran för att öka intresset för rågodling. Det är nu de närmaste veckorna som råg ska sås, så höjda priser för kommande års råg skulle behövas nu, säger han.
Westerlund tycker också att Finland borde exportera mera spannmål och inte panta på så stora lager.
– Det är onödigt att ha så stora lager, vi borde minska på dem. Om vi har råd att ha så stora lager så skulle det definitivt löna sig att exportera mera. Vi har exempelvis goda exportmöjligheter för havre, säger han.
Enligt Westerlund kan ändå årets dåliga skörd och eventuella bristen på råg och andra spannmål resultera i en bättre balans på den inhemska marknaden.
– Det här ger mera utrymme för en efterfrågestyrd marknad. Det finns ett behov av förhöjda priser för att vi skulle kunna säkra tillgången på inhemskt spannmål. Priserna har redan stigit de senaste veckorna, vilket är positivt.

ANDRA LÄSER