Nu får tryckerihuset i Karis rivas – det blir staden som får sköta rivningen

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har godkänt att Tryckeriteatern i Karis rivs. Rivningen får påbörjas så snart nämndens beslut vunnit laga kraft och en ansvarig arbetsledare utsetts. Den nuvarande ägaren kommer dock inte riva huset själv – det får den kommande ägaren ta hand om.

Tryckerifastigheten är drygt 2 600 kvadratmeter stor, själva byggnaden drygt 1 600 kvadratmeter. Byggnaden är i två våningar och har också en källarvåning.
Tryckeriteatern på Torggatan 1–3 i Karis centrum får rivas. Det är miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg som har beviljat fastighetsägaren rivningslovet. Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden äger fastigheten i dag, men meningen är att Raseborgs stad ska köpa den.
ANDRA LÄSER