Nu får tryckerihuset i Karis rivas – det blir staden som får sköta rivningen

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har godkänt att Tryckeriteatern i Karis rivs. Rivningen får påbörjas så snart nämndens beslut vunnit laga kraft och en ansvarig arbetsledare utsetts. Den nuvarande ägaren kommer dock inte riva huset själv – det får den kommande ägaren ta hand om.

Tryckerifastigheten är drygt 2 600 kvadratmeter stor, själva byggnaden drygt 1 600 kvadratmeter. Byggnaden är i två våningar och har också en källarvåning.
10.02.2022 18:00
Tryckeriteatern på Torggatan 1–3 i Karis centrum får rivas. Det är miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg som har beviljat fastighetsägaren rivningslovet. Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden äger fastigheten i dag, men meningen är att Raseborgs stad ska köpa den.
– Vi har ansökt om rivningslovet, men kommer inte själv att riva byggnaden. Det finns ett föravtal om att sälja fastigheten till Raseborgs stad och det blir den nya ägaren som får ombesörja rivningen, säger Joel Johansson på Svenska kulturfonden.
Enligt ett föravtal från mars 2020, som stadsstyrelsen godkänt, ska staden köpa fastigheten för 180 000 euro. Köpesumman är beräknad utifrån en kommande byggrätt om 2 800 våningskvadratmeter på tomten. Rivningskostnader beaktas också i summan.

ANDRA LÄSER