Styrelsen återtar beslut om retroaktiv löneutbetalning – rättelskraven kom för sent

Ingå kommun kommer inte att betala retroaktiv lön till tre personer som fått felaktig lön. Enligt beredningen gjorde bildningsnämnden fel då den godkände rättelskraven, eftersom ärendet har förfallit.

Mira Strandberg
22.03.2019 15:00
Bildningsnämnden godkände i början av mars tre krav på högre lön retroaktivt. Det gällde personer som fått felaktig lön på grund av nya direktiv i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta). Redan 2012 infördes en ändring som innebär att kommunerna inte längre kan betala lägre lön till personal på grund av att de inte är behöriga. I stället måste alla som har samma arbetsuppgifter få samma lön, oberoende av utbildning.
Kommunen hade ändå missat ändringen och betalat lägre lön till anställda inom vård- och omsorgsväsendet och bildningssektorn. Tre av de anställda lämnade in en rättelseyrkan med krav på ersättning. Bildnings- och välfärdsnämnden godkände men ärendet har övertagits av kommunstyrelsen, som ska besluta om frågan på måndag. Förslaget är att inte godkänna rättelskraven.
Motiveringen är att lönefordran preskriberas inom två år och alltså inte längre är aktuell.

ANDRA LÄSER