Närservicen ska fungera också på landsbygden

En av målsättningen med hela vårdreformen är att garantera rätt vård i tid.

För att uppnå det behövs ett stabilt nätverk av vårdcentraler på varje ort i västra Nyland. Personligen anser jag att det är viktigt att servicen inte koncentreras bara till de största städerna.
Vi måste också se till att den övriga social- och hälsoservicen fungerar på glesbygden, och också komma ihåg färdtjänsten, som haft utmaningar i hela regionen. Raseborgs och Lojo sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas, och resurserna för räddningsservicen garanteras. Akutsjukvården ska finnas tillgänglig överallt där den behövs.
Genom att komplettera den befintliga vårdservicen med mobila och digitala tjänster kan vi förkorta vårdköerna och få vården närmare dig också på landsbygden och i skärgården. Du ska kunna lita på att vården fungerar på ditt eget modersmål, svenska och finska, nära dig också framöver. Närservicen ska fungera också på landsbygden

Henrik Wickström

SFP, Ingå

ANDRA LÄSER