Flexibel utbildning nu på svenska

Raseborg får en svensk jopo-klass. Man hoppas på förbättrad motivation och löpande studier för högstadieelever.

En hand med i spelet. Ekenäsrektorn, Bob Karlsson, är med och förverkligar idén om en svensk jopo-klass i Raseborg.
Märta Nummenmaa
27.04.2018 12:00
Raseborg har länge haft en jopo-klass i Karjaan yhteiskoulu. I höst får staden en svensk jopo-klass. Ordet jopo kommer från finskans joustava opetus, alltså flexibel grundläggande utbildning.
Klassen kommer att finnas i Höijersgården i Ekenäs och välkomnar svenskspråkiga elever från hela Raseborg.
– Vi har länge märkt att det finns ett dolt behov på det här och vi har försökt lösa det på olika sätt, bland annat genom att utvidga elevers prao. Vi fick en extra kick att starta projektet då vi hade möjlighet att ansöka om statsunderstöd för projektmedel, säger Ekenäs högstadieskolas rektor Bob Karlsson.
Målgruppen är elever som underpresterar, har hög frånvaro och låg studiemotivation. Jopo-klassen ska ge dem möjligheten att hitta en arbetsform som passar dem.
– Vi tar det väsentliga ur det akademiska och tillämpar det till en passande studieform. Målet är bland annat att de ska få avgångsbetyg och bättre motivation, säger Karlsson.

Värvning av personal

Det blir Anna Sjöblom som undervisar i Raseborgs svenska jopo-klass. Hon arbetar för tillfället som speciallärare i Karis svenska högstadium.
– Jag är jätteglad över att även svenska elever får möjligheten att gå i en jopo-klass, säger Sjöblom.
Hon ser fram emot att vara med och utveckla en undervisning som ska passa eleverna bäst.
– Rollen som lärare är ju lite annorlunda. Vi kommer tillsammans att fundera hur eleverna klarar och lär sig bäst. Det blir mer handledning för min del, säger hon.
Sjöblom har inte hunnit fundera på upplägget så mycket, men det hon redan vet är att dagarna kommer att vara uppdelade på ett annat sätt.
– Vi kommer inte att ha ett ämne i 45 minuter och ett annat de följande 45 minuterna. I stället blir det två-tre pass om dagen med olika ämnen. Den teoretiska delen kommer på morgonen och på eftermiddagen gör vi mer praktiska saker. Det låter som ett vettigt upplägg enligt mig, säger Sjöblom.
Jopo-klassen ska också ha en handledare. Bob Karlsson säger att man kommer att rekrytera en socionom eller någon med liknande bakgrund till den uppgiften.

Ingen nyhet för de finska eleverna

En finsk jopo-klass har funnits i Karjaan yhteiskoulu redan i åtta år. Som lärare fungerar Laura Meretniemi-Peltola och hon är mycket nöjd med systemet.
– Vi har haft 50 ungdomar och vi undervisar utanför skolan. Vi håller bland annat till på Grabbegården där eleverna får prova på en massa olika saker. Vi har ett eget bibliotek, kök och gym, säger hon.
Eleverna får syssla med det som intresserar dem och fokusera på sina styrkor. Jopo-klassen fungerar som en tionde klass.
– Jag ger eleverna frihet att fatta egna beslut, men lär dem om konsekvenserna som valen kan ha. De får betygsätta sig själva och har mer utrymme att utvecklas, säger hon.
De har inte typiska lektioner – någon kan syssla med matematik och en annan kan hålla på med modersmål. De beger sig också ut i det verkliga livet och har en avslappnad stämning.
– Det är mycket trevligt att en svensk jopo-klass kommer till Raseborg och jag ser fram emot ett samarbete, säger hon.

Fokus på samhälle och flexibilitet

Den svenska jopo-klassen kommer inte att fungera som en tionde klass. I stället uppmuntrar de omotiverade elever att byta till jopo-klassen efter sjuan eller åttan.
– Vi har skickat ut infobrev via Wilma och kommer att uppmuntra elever vi tror att skulle ha nytta av den här formen av undervisning, säger Bob Karlsson.
De har besökt kommuner och städer med jopo-klasser och tar inspiration av dem. Fem till tio elever från Ekenäs, Karis och Tenala ryms i klassen.
– Vi kommer att se till att eleverna kommer ut i samhället. Prao-perioden blir längre, det blir mer studiebesök, eleverna får själva lägga upp studierna och fokus ligger på några ämnen. Det ska bli mer individuellt och flexibelt och eleverna får stödja varandra i stället för att dra ner varandra, säger Karlsson.

ANDRA LÄSER