Totala andelen arbetslösa i Nyland har minskat

Närings-, trafik-, och miljöcentralen har publicerat sysselsättningsstatistik för Nyland. Den totala andelen arbetslösa har minskat men antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år ökar. 

Arbetslösheten har minskat med 22,6% sedan förra året. 
Jonathan Fagerholmjonathan.fagerholm@ksfmedia.fi
26.07.2022 20:00 UPPDATERAD 26.07.2022 20:50
I Nyland har antalet arbetslösa minskat enligt Närings-, trafik-, och miljöcentralen. I juni var antalet arbetslösa arbetssökande i regionen 87 444 vilket är en minskning på 12 589 personer jämfört med föregående år. Minskningen på 22,6 procent är andra störst i Finland efter Åland. 
Inom arbetslöshetsstatistiken syns coronapandemins följder. Under pandemins värsta skede permitterades många speciellt inom restaurang-, och turismbranschen. Nu är många av dem tillbaka på jobb. Antalet permitterade har sjunkit med över 77 procent vilket i stor grad bidragit till att arbetslösheten minskat i Nyland. 
Antalet arbetssökande arbetslösa bland unga under 25 år har minskat med cirka 4000 personer sedan föregående år. Också här kan coronan ha inverkat då många unga jobbar inom branscher som drabbades hårt av pandemin.
En till positiv utveckling är att antalet arbetslösa utlänningar minskat med cirka 3 600 personer vilket motsvarar en minskning på cirka 16 procent.
Dock gäller en negativ trend gäller för personer som varit arbetslösa i över två år. I år är antalet 22 809 vilket är en ökning på 25 procent jämfört med juni 2020. 
I Västnyland var andelen arbetslösa högst i Hangö med 9,4 procent och minst i Sjundeå med 4.8 procent, vilket också är lägst i hela Nyland. 
Närings- , trafik-, och miljöcentralen har sammanfattat statistiken gällande Nyland med hjälp av arbets- och näringsministeriets insamlade uppgifter. 

ANDRA LÄSER