Kyrkslätt förhåller sig fortfarande negativt till vägavgifter

Kyrkslätt motsätter sig trängsel- och vägavgifter som planerats i Helsingforsregionen. Styrelsen för Helsingforsregionens trafik har beslutat fortsätta planerna för prissättning av vägar på 14 kommuners område i Helsingforsregionen.

Helsingforsregionens trafik (HRT) har i ett brev till intressentgrupper felaktigt meddelat att Helsingforsregionens kommuner har nått en enhällig ståndpunkt för vägavgifter. Så är inte fallet. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Kyrkslätt har redan tidigare slagit fast att Kyrkslätt förhåller sig negativt till trängsel- eller vägavgifter.
Representanten för Kyrkslätts kommun, Pekka M. Sinisalo (Blå), föreslog vid HRT:s styrelses sammanträde förra veckan att planerna för prissättning av vägtrafiken inte fortsätter och att beredningen av vägavgiftssystemet inte förs vidare. Sinisalo anmälde avvikande mening till protokollet från sammanträdet.
– Det har inte gjorts vare sig tillräckliga utredningar om eller konsekvensbedömningar av vägavgifter, så Kyrkslätt förhåller sig fortfarande negativt till dem. Vägavgiften skulle vara en ny tilläggsavgift av skattenatur för bilister och skulle försvaga regionens konkurrenskraft och livskraft, säger ordförande för kommunstyrelsen i Kyrkslätt Timo Haapaniemi.

ANDRA LÄSER