Sextonåriga Antonia Berlin är de ungas röst bland beslutsfattarna i Raseborg

Det är inte alla 16-åringar som får sitta med på fullmäktige och se till att de ungas röst blir hörd. I år är det Pojobon Antonia Berlin som fått möjligheten att representera stadens ungdomar bland beslutsfattarna.

Antonia Berlin tycker inte det är skrämmande att göra sin röst hörd på fullmäktigemötena i Raseborg.
Wilma Jensénwilma.jensen@vastranyland.fi
20.03.2023 10:13 UPPDATERAD 23.03.2023 08:49
Antonia Berlin fick upp ögonen för Raseborgs ungdomsfullmäktige tack vare infon som kom till skolan då hon gick i högstadiet. Det är snart två år sedan och nu går hon sitt första år i Karis-Billnäs gymnasium.
– Jag och min kompis deltog på ungdomsparlamentet. Sedan blev jag invald och det var kul, säger Berlin.
Uppdraget att vara en del av ungdomsfullmäktige visade sig vara så roligt att Berlin nu är inne på sin andra mandatperiod. 

ANDRA LÄSER