Ledare: Kustbanan i medvind

Under de senaste åren har tågbanorna i Västnyland fått över 120 miljoner för förbättringar. Nu finns det hopp om fler turer och nya stationer.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
17.10.2022 20:03
Kustbanan från Helsingfors till Åbo är en livsnerv för Västnyland med Karis som en viktig knutpunkt. Därifrån tar det en timme för pendlare eller resenärer att ta sig till Åbo eller Helsingfors.
För drygt tre år sedan, i juni 2019, fick Västnyland verkligt goda rälsnyheter. För en förbättring av kustbanan reserverades 60 miljoner och för elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan reserverades 62 miljoner euro. I åratal hade västnyländska politiker och tjänstemän lobbat för kustbanan och Hangö-Hyvinge-banans elektrifiering samt förbättring av trafiksäkerheten. 
Arbetena på banan mellan Hangö och Hyvinge pågår som bäst. I Västnyland syns det bland annat genom att antalet plankorsningar har minskat, nya trafiklösningar till exempel i Skogby och att rälsbusstrafiken mellan Hangö och Karis ersätts med buss ända till början av 2024.

ANDRA LÄSER