Pojo förbigås igen

Man har väl ändå inte tänkt att pensionärerna från Pojo skall ta sig till Karis eller, ännu värre, till Ekenäs för att delta i dagverksamheten.

På svenska Yles webbsidor (4.10) kan man läsa att Tenala och Pojo mister sin dagverksamhet för äldre och att Raseborg planerar verksamhet enbart i Karis och Ekenäs. För närvarande har man verksamhet tre dagar i veckan i Pojo och en dag i veckan i Tenala. Nedan tar jag ställning enbart till läget i Pojo, men jag antar att läget i Tenala är långt detsamma.
Planerna, om de verkställs är ytterligare ett led i avvecklingen av servicen i Pojo. Vid bildandet av staden Raseborg för drygt tio år sedan skulle de kommunerna som bildade den nya staden behandlas så jämlikt som möjligt. Åtminstone enligt festtalen skulle vi bilda en ny helhet där alla drar åt samma håll och vi skulle glömma all lokalpatriotism.
Om minnet är så kort att nämnda planer för äldreomsorgen verkställs går vi i rakt motsatt riktning. Vi har redan varit med om att barnen behandlas ojämlikt i Pojo jämfört med Ekenäs och Karis med avseende på möjligheterna till fritidsaktiviteter. Det är ett faktum med långtgående konsekvenser som Pojo kyrkoby byförening påtalat i en skrivelse till staden.
Nu är det tydligen de äldres tur att fråntas behövliga resurser. Man har väl ändå inte tänkt att pensionärerna från Pojo skall ta sig till Karis eller, ännu värre, till Ekenäs för att delta i den dagverksamhet som man tänkt koncentrera till nämnda stadsdelar. Vad skall de i så fall ta sig dit med? Eller har äldreomsorgen tänkt börja ordna med skjutsar.
Om jag uppfattat saken rätt är planerna på en ojämlik behandling av de gamla i Raseborg än så länge bara planer som förhoppningsvis skall komma till politisk behandling. Jag hoppas att politikerna fräschar upp sitt minne om hur planerna för Raseborg uppgjordes för drygt tio år sedan. I sista hand har stadens fullmäktige en möjlighet att ingripa i samband med budgetbehandlingen.

Martin Glader,

vice ordförande, Pojo kyrkoby byförening

ANDRA LÄSER