302 nya coronafall i Finland

302 positiva tester har registrerats under det senaste dygnet. Bild: VN/SPT-arkiv

Över 79 000 personer i Finland har under epidemins gång bekräftats smittade av coronviruset.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 302 nya coronafall i Finland på söndagen. Det innebär att sammanlagt 79 396 personer bekräftats smittade sedan epidemins början.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är nu i hela Finland 143,1. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 171,8. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har fortsättningsvis landets högsta incidens. Där är den nu 280,5. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 215,1 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 31,3.

Institutet uppdaterar inte antalet coronarelaterade dödsfall och antalet coronapatienter på sjukhusen under påskhelgen. Enligt den senaste uppdateringen i torsdags hade totalt 846 personer i landet dött på grund av covid-19 (som orsakas av coronaviruset). I torsdags vårdades också 264 coronapatienter på sjukhus i landet. 52 av dem behövde intensivvård.

Enligt lördagens uppgifter har sammanlagt 971 827 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 17,4 procent av befolkningen. 89 709 personer har fått också den andra dosen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.