Ledare: Församlingsvalet handlar om mer än din tro

Valdeltagandet i församlingsvalet brukar vara sorgligt lågt. Det speglar ett ointresse för kyrkan vilket på sikt kan lämna djupa ärr i både vår lokala kulturhistoria och många människors livskvalitet.

LedareMira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
12.09.2022 19:08 UPPDATERAD 13.09.2022 09:31
När det stod klart att kommunalvalet i fjol hade rekordlågt valdeltagande var det många som vädrade sin oro för närdemokratin. Experter efterlyste metoder för att höjda intresset för röstning och få allt fler att känna sig delaktiga och representerade i vårt politiska system. Ett valdeltagande på 55 procent sågs som en skamfläck och en väldigt oroväckande trend.