300 euro per ungdom – Ingå hjälper unga ut på arbetsmarknaden med sommarjobbssedlar

15–18-åriga Ingåunga ska kunna ansöka om en sommarjobbssedel på 300 euro. Sedlarna ska hjälpa de unga att få viktig arbetserfarenhet.

En sommarjobbssedel till ett värde på 300 euro per ungdom föreslås som en sysselsättningsåtgärd i Ingå. Unga som gått ut grundskolan och lite äldre ungdomar födda 2001 och 2002, ska kunna ansöka om en sedel. I praktiken betyder sedeln att det företag som anställer en ungdom för minst två veckor kan få 300 euro av Ingå kommun.

Tanken på sommarjobbssedlar har kommit till kommunen i form av ett invånarinitiativ. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen på måndag och förslaget är att sommarjobbssedeln godkänns.

Sommarjobbssedlar understöds även av företagarföreningen i Ingå. Ingå företagare publicerar en sommarjobbsbörs i februari. I börsen kan lokala företag annonsera om jobbmöjligheter för 15-18-åriga Ingåungdomar.