Sjundeå behöver vårdlokaler för dubbelt så många som i dag – hoppas på bygge för tio miljoner år 2022

Den snabbt växande äldre befolkningen kräver stora insatser av Sjundeå. En exaktare utredning över behovet presenteras i nämnden nästa vecka.

Antalet klienter inom hemvården väntas bli dubbelt så stort som i dag fram till år 2030. Antalet personer över 65 år fördubblas och antalet personer över 75 tredubblas fram till år 2040. Samtidigt minskar antalet barn, ungdomar och vuxna i åldern 0–44.
Men Sjundeås lokaler för seniorservice och hälsovård är gamla och delvis olämpliga för verksamheten. I våras beslutade kommunen att själv så fort som möjligt hitta en lösning på behoven inom social- och hälsovården. Det här bestämde politikerna efter att det inte blev något av samarbetsavtalet med företaget Virkkulankylä om ett serviceboende.
Första steget i den processen är en utredning av det faktiska behovet. Det har nu gjorts, delvis med stöd av företaget NHG (Nordic Health Group). Enligt utredningen behöver Sjundeå vårdlokaler på 8 300 kvadratmeter, vilket som nybygge skulle kosta tio miljoner euro. Kostnadskalkylen utgår ifrån att hälsovårdscentralen får lite färre rum, och att bäddavdelningsplatserna blir femton i stället för nuvarande tjugo. I stället ökar antalet platser på serviceboende. Dessutom föreslår NHG att man bygger fastigheter för självständigt boende, ett slags mellanting mellan helt privata lägenheter och serviceboende, vid det nya vårdkomplexet. De här husen skulle byggas efter att hälsovårdskomplexet blivit klart.

Tandvården får inte nytt hus

Enligt granskningar av hälsovårdscentralen och serviceboendet Villa Charlotta (från 2017) skulle det kosta fem miljoner att renovera hälsovårdscentralen och 1,6 miljoner att renovera Villa Charlotta. I den summan ingår inte kostnader för eventuell asbest som kan förekomma i hälsovårdscentralen.
Kommunen har också gjort upp en preliminär tidtabell för hur projektet kunde förverkligas. Enligt den skulle en ny huvudbyggnad för social- och hälsovårdstjänster och en sidobyggnad för seniorservice planeras 2021, byggas 2022 och stå färdiga 2023.
För tandvården föreslås inte nya lokaler, eftersom den modulbyggnad tandläkarna nu arbetar i anses vara flexibla och moderna. Byggnaden kan flyttas till det som kommunen kallar hälsovårdscampus efter att de andra byggnaderna är klara. Tandvården i Sjundeå fick en ny byggnad hösten 2018 efter många år av problem med inomhusluften i de gamla lokalerna.
Följande steg i det stora hälsovårdsprojektet är en mer omfattande och detaljerad projektplan, som Wetterstrand hoppas få till nämndens behandling i januari.
ANDRA LÄSER