Polisen och Raseborgs stad samarbetar om ungas välbefinnande - "Ännu bättre förutsättningar"

Raseborgs stad och polisinrättningen i Västra Nyland börjar främja de ungas välbefinnande tillsammans. Man har ingått ett avtal om inledande av Ankarverksamhet.

Nöjda miner när avtalet skrevs under; från vänster stadssekreterare Thomas Flemmich, bildningsdirektör Tina Nordman, kriminalkommissarie Mats Sjöholm, biträdande polischef Kimmo Markkula, polischef Timo Saarinen, och stadsdirektör Ragnar Lundqvist.
18.05.2022 18:31 UPPDATERAD 19.05.2022 12:20
 I ett pressmeddelande från staden konstateras att syftet med den mångprofessionella Ankarverksamheten är att ingripa tidigt, förhindra utslagning, främja välbefinnande och förebygga brott. Det handlar om en riksomfattande arbetsform som förbättrar och upprätthåller tryggheten i samhället.
— Det är mycket bra att staden och polisen kan samarbeta mera för att tillsammans främja de ungas välbefinnande. Vi är mycket oroade över ungdomarna till följd av den två år långa pandemitiden och dess konsekvenser, konstaterar stadsdirektör Ragnar Lundqvist i pressmeddelandet.
Ankarteamet består av en företrädare för polisen samt sakkunniga från stadens social-, ungdoms- och hälsovårdsväsende. Dessutom samarbetar teamet intensivt bland annat med bildningsväsendet. Teamet ska nå de unga och deras vårdnadshavare i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna stödja de unga på ändamålsenliga sätt och vid behov styra dem till rätt slags hjälp och stöd.