Polisen och Raseborgs stad samarbetar om ungas välbefinnande - "Ännu bättre förutsättningar"

Raseborgs stad och polisinrättningen i Västra Nyland börjar främja de ungas välbefinnande tillsammans. Man har ingått ett avtal om inledande av Ankarverksamhet.

Nöjda miner när avtalet skrevs under; från vänster stadssekreterare Thomas Flemmich, bildningsdirektör Tina Nordman, kriminalkommissarie Mats Sjöholm, biträdande polischef Kimmo Markkula, polischef Timo Saarinen, och stadsdirektör Ragnar Lundqvist.
I ett pressmeddelande från staden konstateras att syftet med den mångprofessionella Ankarverksamheten är att ingripa tidigt, förhindra utslagning, främja välbefinnande och förebygga brott. Det handlar om en riksomfattande arbetsform som förbättrar och upprätthåller tryggheten i samhället.
ANDRA LÄSER