Raseborg koncentrerar alla läkare till Ekenäs i höst

I oktober och november har Raseborg färre läkare än normalt på stadens hälsostationer och gör därför tillfälliga ändringar i serviceutbudet. Alla läkartjänster koncentreras till hälsostationen i Ekenäs som verkar i Raseborgs sjukhus utrymmen.

I flygeln längst bort, bakom jourmottagningen vid Raseborgs sjukhus (längst till höger i bild) ligger Ekenäs hälsostations mottagning.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
16.09.2022 15:46 UPPDATERAD 18.09.2022 10:40
På grund av akut läkarbrist är Raseborgs stad tvungen att begränsa, prioritera och centralisera servicen vid sina hälsostationer. Alla läkartjänster koncentreras därför till Ekenäs hälsostation under oktober och november månad. Raseborgs två övriga hälsostationer finns i Karis och Pojo.

ANDRA LÄSER