Raseborg koncentrerar alla läkare till Ekenäs i höst

I oktober och november har Raseborg färre läkare än normalt på stadens hälsostationer och gör därför tillfälliga ändringar i serviceutbudet. Alla läkartjänster koncentreras till hälsostationen i Ekenäs som verkar i Raseborgs sjukhus utrymmen.

I flygeln längst bort, bakom jourmottagningen vid Raseborgs sjukhus (längst till höger i bild) ligger Ekenäs hälsostations mottagning.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
16.09.2022 15:46 UPPDATERAD 18.09.2022 10:40
På grund av akut läkarbrist är Raseborgs stad tvungen att begränsa, prioritera och centralisera servicen vid sina hälsostationer. Alla läkartjänster koncentreras därför till Ekenäs hälsostation under oktober och november månad. Raseborgs två övriga hälsostationer finns i Karis och Pojo. 
Orsaken till att staden valt att koncentrera läkartjänsterna till just Ekenäs är att stödtjänster såsom laboratorium och röntgen är bättre tillgängliga än på de andra hälsostationerna – i Ekenäs finns de på samma campus. 
– Det är inte ett nytt fenomen att läkare stannar endast korta perioder på hälsocentralen, men nytt under detta år jämfört med föregående är att det varit svårare att både rekrytera läkare och köpa läkartjänster från privata aktörer, säger chefsläkare Tove Wide