Stugan har många säkerhetsfällor — så undviker du dem i sommar

Finländarna tillbringar allt mer tid på sina stugor. De ligger ofta avsides och medför risk för många typer av olyckor. Med egna val kan man förebygga skador även i stugmiljö.

Finländare tillbringar allt mer tid på stugan.
Nittio procent av olyckorna i Finland sker i hem eller fritidsbostäder. De vanligaste olyckorna som kräver sjukhusvård i Finland är fallolyckor. Andra vanliga olyckor är bland annat trafikolyckor, förgiftningar, brännskador och drunkningar. De mest typiska olyckorna varierar i olika åldersgrupper.

ANDRA LÄSER