Insändare: Glöm entimmeståget, satsa på kustbanan

15.01.2023 19:03 UPPDATERAD 16.01.2023 08:59
Härom veckan fick vi definitivt besked om att namnet på entimmeståget till Åbo är vilseledande. Enligt uppgifter av Turun Tunnin juna Oy skulle resan mellan Åbo och Helsingfors istället för en timme ta 78 - 86 minuter. För att klara av resan på 78 minuter skulle tåget inte stanna på en enda station mellan Åbo och Esbo. Kostnaderna för bygget av banan skulle uppgå till hela 3,4 miljarder.
Som utgångspunkt är investeringar i kollektivtrafik och tågbanor välkomna. I fallet med det så kallade entimmeståget överväger nackdelarna ändå klart fördelarna. Projektet skulle medföra kostnader av astronomiska mått för att uppnå endast en marginell förbättring i förhållande till den befintliga restiden. Dessutom kan man fråga sig vem entimmeståget skulle tjäna om tåget inte stannar alls mellan Åbo och Esbo - vinnare lär vara närmast Åbo. Projektet skulle dessutom belasta klimatet och naturen. Bland annat Finlands naturskyddsförbund har tagit ställning mot projektet.
Istället för att verkställa de överdådiga planerna om entimmeståget borde nu satsningar göras för att förbättra kustbanan. Kustbanan behöver bland annat nya mötesspår och tunnlar är i behov av reparation. Satsningar på kustbanan är en förutsättning för att den västnyländska regionen ska hållas livskraftig.
Ekonomiska, regionala och miljöaspekter stöder att vi begraver planerna om entimmeståget och istället satsar på utvecklingen av kustbanan. Följande regering bör satsa på kustbanan istället för den så kallade entimmesbanan.
Karin Cederlöf, Jurist, Riksdagskandidat, SFP

ANDRA LÄSER