Parkstigen behöver ny belysning

Gång- och cykelvägen Parkstigen i centrala Sjundeå ska förbättras. Den har tryckts ner under åren och belysningen är bristfällig.

Nya lekar. Sjundeå kommun ser över tryggheten på sina lekplatser.
Mira Strandberg
06.05.2017 12:00
I det nyligen godkända arbetsprogrammet för gator och gång- och cykelvägar finns en förbättring av gångvägen inplanerad för i år och nästa år.
– Flera av lyktorna fungerar inte längre för att de som en följd av att marken sjunkit har börjat luta för mycket, säger Sjundeås byggchef Mira Saarentaus.
Projektet är ännu inte planlagt men kommer sannolikt att omfatta nya ytlager, beläggning och nya gatlyktor. Totalt uppskattas projektet kosta 30 000 euro.

Ny beläggning på många håll

Sjundeå satsar också på sina vägar. Flera gator ska få ny ytbeläggning. Dyrast beräknas asfalteringen av början av Flemingsvägen vara. 24 000 euro är vikt för ytbeläggning vid korsningsområdet, från Sjundeåvägen ungefär till sorteringsstationen.
För ny asfaltering av en del av Länsmansbacken har kommunen reserverat 13 000 euro, medan ytbeläggningen av Karlsbergsvägen beräknas kosta drygt 11 000 euro.
Gator som ska förbättras grundligt i år och nästa år är Södra och Norra Kullvägen och Kringelvägen. Dessutom genomförs planeringen för en grundlig förbättring av Vargsvängen.
Totalt har 135 000 euro vikts för förbättring av gator, vägar och gång- och cykelvägar i år.

Lekparker ses över

Under våren ser Sjundeå också över sina lekparker. I maj kommer lekplatsen intill kommungården att tas bort för att göra rum för de moduler som beställts för elever från Aleksis Kiven koulu. Redskapen flyttas till lekplatsen i Billskog och till Störsviks daghem. En del av dem monteras upp igen intill modulskolorna då de står klara.
Lekplatsen invid kommunhuset har främst använts av Toukola daghem, som tidigare fungerade i fastigheten vid Flemingsvägen 2. I byggnaden fungerar nu Lilla Alexis, som kan använda lekparken vid sparbankshuset. Ett nytt staket byggdes kring den lekparken i höstas.
En del lekredskap som bedöms utgöra en säkerhetsrisk monteras ner. Helt nya redskap är också på väg: Jukola daghemsgård får en ny klätterställning och daghemmet i Störsvik får en klätterställning med rutschkana. Enligt planen ska det svenskspråkiga daghemmet Lilla Alexis flytta in i Jukola daghem i höst.
Sjundeå kommun har nio lekplatser. De lekplatser som fungerar i samband med ett daghem är fria att användas då daghemmen är stängda.
Förnyande av lekredskap och förbättrande av tryggheten på lekplatser är inskrivet i investeringsprogrammet för i år.

ANDRA LÄSER