Inget beslut om ersättningar till McDonald – frågan bordlades på mötet

På onsdag kväll skulle stadsstyrelsens personalsektion besluta om eventuella ersättningar till Outi McDonald. Men ärendet är juridiskt komplicerat, så man bordlade ärendet.

Lång process. Det finns fortfarande inget bud på ifall Outi McDonald kan fortsätta jobba på hälsovårdscentralen eller ifall hon ersätts för tiden hon var olagligt uppsagd.
Outi McDonald arbetade som chefsläkare i Hangö fram till 2014, och staden sade upp henne våren 2015. I november i fjol slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att sättet McDonald sades upp på var olagligt, och sedan dess har Hangö stad förhandlat med McDonald om hur man går vidare i ärendet.

ANDRA LÄSER