Ledare: Språkvård betyder också vård på rätt språk

Det fanns farhågor och det fanns löften om den svenskspråkiga vården i det nya västnyländska välfärdsområdet. Inledningen har varit knagglig.

LedareThomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
16.02.2023 19:05
Välfärdsområdet var resultatet av en gigantisk reform och det var väl inte helt oväntat att allt inte skulle gå som på räls. Det har handlat om allt från frekvensen för hyresbetalningar för äldrevården till problem med att få ut sina patientberättelser för att ta två av de mera omtalade exemplen.
Och då finns ett av de stora orosmomenten kvar – att få service på sitt eget modersmål, det vill säga svenska. Många var skeptiska på förhand och med en dryg månads erfarenheter tycks det ha funnits fog för detta.
SFP:s fullmäktigegrupp i välfärdsområdet, anförd av gruppordförande Henrik Wickström, lämnade därför in en motion om servicen på svenska och finska vid välfärdsområdets fullmäktigemöte i tisdags. Där kräver SFP att servicen måste fungera på båda språken.

ANDRA LÄSER