Västnyland har flera frikyrkor - det här är de huvudsakliga skillnaderna

Baptister, pingstvänner, metodister, frälsningssoldater – det frikyrkliga fältet i Finland är brokigt och församlingarna många. Också i Västnyland finns en lång rad friförsamlingar. Här presenterar vi de huvudsakliga skillnaderna.  

Missionskyrkan i Ekenäs.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
04.01.2023 17:08 UPPDATERAD 04.01.2023 19:34
– Frikyrkorna är oberoende av staten, de har friare gudstjänstform och de uppbär inte kyrkoskatt. Verksamheten finansieras genom frivilliga kollekter, eller så kallat tiondegivande. 
Så sammanfattar Ekumeniska rådets generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken de huvudsakliga skillnaderna mellan den evangelisk-lutherska kyrkan och frikyrkorna i Finland.
Tiondegivande innebär att man donerar en månatlig summa till verksamheten, enligt egna möjligheter. 

ANDRA LÄSER