Enkät: Finländska chaufförers inställning till körskick

En färsk enkät från Trafikskyddet visar att trötthet är det som främst påverkar finländarnas körskick.

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
14.03.2023 10:28
På tisdagen presenterar Trafikskyddet resultaten i en enkät om finländska chaufförers inställning till körskick. I ett pressmeddelande uppger Trafikskyddet att 1 113 personer svarade på enkäten i november i fjol. 923 av dem var bilister.
Trafikskyddet skriver att 63 procent av de tillfrågade ”nästan alltid eller ofta” låter bli att köra bil om de upplever att körskicket är försämrat. 14 procent lät inte bli att köra eller gjorde det sällan. Trafikskyddet lyfter också fram att 16 procent av bilisterna under de 12 senaste månaderna varit så trötta att de har varit rädda för att somna vid ratten.
58 procent uppgav att de inte kört en enda gång när körskicket varit försämrat.
– Trötthet är fortfarande den finländska förarens skötesynd. Även om trötthet kan vara vardagligt för många ska man ändå förhålla sig till den med allvar. Trötthet eller nedsatt vakenhet ligger fortfarande bakom ungefär var sjätte dödsolycka, summerar Trafikskyddets planerare Mia Nyholm i pressmeddelandet.
På tisdagen inleds Trafikskyddets radiokampanj där målsättningen är att förarna ska uppmärksamma körskicket.
”Förutom alkohol och droger kan även trötthet, läkemedel, förkylning och känslosvall påverka körskicket. 9 procent av dem som svarade på Trafikskyddets enkät uppgav att de under det senaste året kört bil under sådant känslosvall att de upplevt det som farligt. 6 procent har kört bil när de mått dåligt eller varit sjuka och 5 procent hade tagit läkemedel som påverkar körningen och som ordinerats till dem själva”, skriver Trafikskyddet i sitt pressmeddelande.