Säkerhetsbälte och reflex i topp hos finländarna - ”Vi är alla ansvariga för en säker trafik”

Säkerhetsbältet är den viktigaste säkerhetsutrustningen för finländarna. Det visar Trafikskyddets färska undersökning. 

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
28.09.2022 12:09 UPPDATERAD 28.09.2022 14:38
I somras utredde Trafikskyddet finländarnas inställning till säkerhetsutrustning och resultaten presenterades på onsdag morgon. 97 procent av respondenterna förhåller sig positivt till säkerhetsbälte och använder det också själva. Reflexen upplevdes som den näst viktigaste och näst mest använda säkerhetsutrustningen, skriver Trafikskyddet i sitt pressmeddelande. 
1 005 personer har besvarat Trafikskyddets enkät och 81 procent av dem var bilförare.
Cykelns fram- och bakljus var följande utrustning på listan. 69 procent lyfte fram det förra och 59 procent valde det senare i Trafikskyddets undersökning. I pressmeddelandet säger också att planerare Laura Loikkanen att hon inte överraskas av resultaten. 
— Reflexen är en viktig skyddsutrustning för individen, så det är inte konstigt att den upplevs som positiv och att den används. Vi är alla ansvariga för en säker trafik. Fotgängaren kan förutse och öka växelverkan i trafiken genom att använda en reflex. Likaså måste bilisten säkerställa att belysningen fungerar och anpassa hastigheten till allt mörkare körförhållanden, säger hon.

ANDRA LÄSER