Rudus överklagar förkortade krosstider – vill ha lov att knacka sten till klockan tio

Vasa förvaltningsdomstols beslut att förkorta verksamhetstiden för Rudus stenbrytning och stenkross i Joddböle föll inte bolaget på läppen. Rudus har överklagat beslutet.

Stör. Grannarna till Joddböle industriområde ogillar det buller Rudus orsakar. Rudus vill att verksamhetstiderna för stenkrosset förlängs.

Rudus vill att Högsta förvaltningsdomstolen häver Vasa förvaltningsdomstols inskränkning av de tider då verksamhet får bedrivas vid stenbrottet i Joddböle. Domstolen beslutade att Rudus får krossa sten mellan klockan 7 och 22, borra berg mellan 7 och 21, utföra sprängningar mellan 8 och 16 och utföra slutknackning av stenmaterial mellan 8 och 18. Alla klockslag gäller måndag till fredag under hela året utom juli.

Speciellt ljudet från slutknackningen av sten har irriterat invånare i närheten av Joddböleområdet. Bullret från Rudus har orsakat många klagomål till kommunen. Slutligen överklagade Nötö-föreningen, Pro Ingå, Ingå-Sjundeå miljöförening och Christina de la Chapelle det miljölov som kommunen utfärdade i april 2016. Vasa förvaltningsdomstol gav sitt beslut i fjol. Högsta förvaltningsdomstolen vill nu ha bemötande av kommunen till Rudus ansökan om besvärstillstånd och till själva överklagan.

ANDRA LÄSER