Raseborgs planläggningsnämnd gick emot beredningen – igen

Planläggningsnämnden i Raseborg gjorde det igen – nämnden gick enhälligt emot tjänstemannaberedningen och godkände att en fritidsbostad i Svartbäck ytterom Ekenäs kan bebos året runt.

Planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg föreslog att undantagslovet beviljas och fick en enhällig nämnd med sig.

Under diskussionen på planläggningsnämndens möte förra veckan föreslog nämndens ordförande Sven Holmberg, SFP, att undantagslovet beviljas trots att beredningen föreslog det motsatta. Holmbergs förslag fick stöd och man röstade därför om saken. Rösterna föll 8–0 för att bevilja undantagslovet.

– Det var enhälligt, liksom i fallet i Båsa i Snappertuna, säger Holmberg.

Nämnden fattade i augusti ett motsvarande beslut för en fritidsfastighet i Båsa i Snappertuna, även då tvärtemot beredningens förslag.

I fallet i Svartbäck hade beredningen motiverat sitt förslag med att att andra motsvarande fastigheter i så fall också borde beviljas tillstånd att ändra användningen från fritids- till året om-bostad. Att området saknar centraliserade lösningar för vatten- och avlopp var en annan motivering. Frågan borde utredas genom planläggning, ansåg tjänstemännen.

Fastighetsägaren hade dock påpekat att fastigheten har all infrastruktur som ett året om-boende kräver samt att det finns andra omkringliggande fastigheter som också har fast bosättning.

– Den här byggplatsen ligger mitt emellan två byggplatser för året om-boende och den har farbar väg ända fram, säger Holmberg då han förklarar resonemanget bakom sitt förslag.

Fastigheten ligger vid strand.

ANDRA LÄSER