Medvind för Natoansökan

Ett medlemskap i Nato är bra för Nylands brigad.

25.04.2022 20:10
För två månader sedan vaknade vi upp till en ny verklighet. Då hade Ryssland börjat ett krig mot Ukraina. Det säkerhetspolitiska läget förändrades över en natt. Plötsligt blev diskussionen om Finland ska ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato det hetaste diskussionsämnet både på den politiska arenan men också bland gemene man.
Näringslivets delegation, EVA, presenterade för en månad sedan en undersökning som visar att 60 procent av finländarna vill att vi går med i Nato. Endast 19 procent motsätter sig.
För ett par veckor sedan presenterade regeringen sin säkerhetspolitiska redogörelse. Redogörelsen ger en positiv bild av Nato. Förra veckan debatterades redogörelsen i riksdagen och det var flera som talade för att en ansökan ska lämnas in.

ANDRA LÄSER