Anne-May Asplund är ny ordförande för nationella soldathemsförbundet – men allting började i Ekenäs

År 1988 blev Anne-May Asplund medlem i Dragsviks Soldathemsförening. Från och med nästa år leder hon det nationella soldathemsförbundet. "Men grunduppdraget är det samma, vi skall finnas där för beväringarna", säger hon.

Soldathemföreningen i Dragsvik fyller 70 i början av december. – Vi funderar ännu på hur vi skall fira. Vi skulle gärna samlas till en fest, men samtidigt har vi coronaläget, säger Anne-May Asplund.
02.11.2021 07:00 UPPDATERAD 02.11.2021 10:14
För Anne-May Asplund, i dag Helsingforsbo, var det aldrig någon större fråga om saken. Uppvuxen i Nylands brigad, och med pappa Ingmar Asplund som mångårig chef för underofficersskolan och kommendör för artilleriet, var steget till Dragsvik Soldathemsförening inte långt.
– Det är många som kommit in i de rullorna på samma sätt som jag, men sedan har vi också sådana som kommit med utifrån, säger Anne-May Asplund som sedan 2016 är ordförande för Dragsvik Soldathemsförening.
För några veckor sedan kom nästa inbrytning då hon valdes till ordförande för det nationella soldathemsförbundet. Hon träder till vid nyår.