Säkrare och snyggare Lillmärsa önskas

Nio fullmäktigeledamöter vill att Lillmärsan skall snyggas till. I motionen sätts också frisbeegolfen under lupp.

Förstår inte kritiken. Frisbeegolfens ordförande A-P Haataja ställer sig skeptisk till att frisbeegolfen orsakar konflikter i Märsan.

Under senaste fullmäktigemöte i Hangö lämnade Jouko Kavander (SDP) tillsammans med åtta andra fullmäktigeledamöter in en motion om att snygga upp badstranden Lillmärsan på norra sidan. Man vill ha en ren och trygg badstrand, där det inte uppstår konfliktsituationer i framtiden. Läser man vidare förstår man att det är frisbeegolfen som vållar meningsskiljaktigheter.

Enligt Kavander har han kontaktats av folk som anser att den närliggande frisbeegolfbanan är otrygg för folk som rör sig till fots eller motionerar på området.

– Vi har haft en nära ögat situation där ett barn träffades av en frisbee. Personen som kontaktade mig upplevde att frisbeegolfarna uppträdde överlägset och inte tog situationen på allvar, förklarar Kavander.

De undertecknade vill att frisbeegolfverksamheten skulle planeras bättre, för att trygga områdets användning för alla som vistas där. Banorna och kastriktningarna borde planeras om. Samtliga banor borde märkas ut på kartor och man bör söka om lov för eventuella ändringar. Olovliga korgar får inte förekomma.

Följer sina regler

VN vände sig till föreningen Hangon Hyrskyts ordförande för frisbeegolfsektionen, Antti-Petteri "A-P" Haataja.

Hur bemöter du kritiken – står er hobby i strid med den allmänna säkerheten?

– Vad föreningen beträffar, följer vi strikt vår etikett för spelet. Om det finns folk i närheten väntar vi med att kasta tills de passerat. Skulle det inträffa en oväntad situation, varnar vi alltid folk genom att ropa. Men banan är öppen för allmänheten, och inte kan vi övervaka alla som spelar på området.

I Märsan och dess omedelbara närhet finns två frisbeegolfbanor. Det finns kartor över banorna, korgarnas placering samt kastriktning. Några olovliga korgar vet Haataja inte om.

– De här banorna har ju gjorts upp tillsammans med staden, inte har föreningen byggt något på eget bevåg.

Få incidenter

Inte heller stadens ungdoms- och idrottschef Tommy Gröndahl kan erinra sig om att frisbeegolfen vållat några större problem.

– Under min tid har det väl varit en par smärre tillbud.

Han säger att han känner till det fall som förmodligen ligger i bakgrunden, och konstaterar att säkerheten förvisso är viktig, men att han har den uppfattningen att saker sköts bra.

Snuskigt dike

Motionen lyfter också fram ett avrinningsdike som börjar vid Narviksgatan och mynnar ut vid stranden.

– Vattnet samlar upp smuts och djuravföring som upplöses och rinner ut i vattnet, vilket inte passar vid en badplats, säger Kavander.

Han och övriga undertecknare vill också att vattenkvaliteten skall kontrolleras oftare och bokföras regelbundet. Området borde få allmän wc, och parkeringsplatser borde märkas ut tydligare både vid Lillmärsan och den sida där hopptornet ligger.

– Märsan ligger lite avsides, men den är viktig folk som kanske vill vara lite i fred. Dessutom är vattnet varmare på norra sidan, säger Kavander.

I motionen påpekas att alla grupper säkert kan utöva sina intressen i rekreationsområdet under trygga omständigheter, men att det kräver lite bättre planering.

ANDRA LÄSER