Gallup: Hur mår Lappvik utan Koverhar?

Fyra Lappvikbor berättar om livet på orten efter stålverket.

En sommardag i Lappvik. I dag är barn en sällsynt syn på orten.