Nästa år rycker socialjouren ut från Esbo

Den västnyländska socialjouren flyttar till Esbo vid årsskiftet. Jouren måste utvidgas och resurserna hinner inte till. Jouren blir dyrare men säkrare, hävdar ansvariga.

Socialjouren i Västnyland ordnas som ett samarbete mellan Hangö, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Ingå och samkommunen Karviainen. Den fungerar utanför tjänstetid och på nätterna har arbetet inte varit aktivt utan bestått av en beredskap att rycka ut. Men lagändringar ställer nya krav på tjänsten. Socialjouren ska fungera dygnet runt som en så kallad lågtröskeltjänst, vilket innebär att klienterna själva ska kunna kontakta jouren direkt. Så har inte varit fallet i Västnyland.
– I princip har vi inte följt lagen, säger socialservicechef Karin Heerman i Sjundeå, som har fungerat som ordförande för socialjourens styrgrupp.

Få utryckningar på natten

Nu föreslås därför att socialjouren överförs till Esbo, som redan producerar social- och krisjourstjänster för Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. I praktiken betyder det att de fyra tjänster som skött socialjouren överförs till Esbo stad som i framtiden koordinerar verksamheten på hela området.
– Men det kommer fortfarande att finnas en satellitbyrå någonstans på vårt område, antingen i Lojo eller Raseborg. Satellitjouren kommer att vara bemannad varje kvällstur, mellan klockan 15 och 23. Under tjänstetid är det fortsättningsvis kommunerna som tar hand om de akuta fallen. Nattetid sköts jouren i Esbo.
– Statistiken visar att det här i Västnyland bara har varit enstaka fall som skett nattetid. Dessutom är en stor del av arbetet sådant som görs hemma hos klienten eller ute på fältet, väldigt få fall sköts på någon byrå. Mycket av arbetet görs också per telefon, påpekar Heerman.

Kommer det också att ges service på svenska?

– Avtalet förutsätter att jouren också fungerar på svenska. Redan nu finns det en svenskspråkig med i varje arbetspass i Esbo.

Dyrare i vilket fall som helst

Socialjouren tar hand om brådskande kritiska fall. Det kan handla om utryckning till olycksplatser eller eldsvådor, om fall av våld i hemmet eller brådskande fall av omhändertagande av barn. Nu har de här fallen kanaliserats till den västnyländska socialjouren via myndighetstelefonen Virve. I framtiden är det Esbo som tar emot alla samtal och styr dem vidare till rätt instans.
I och med flytten blir socialjouren dyrare för kommunerna. För Sjundeå ökar kostnaderna från drygt 17 000 euro om året till över 30 000 euro, för Ingå från drygt 15 000 till nästan 29 000 euro.
– Men det beror inte på Esbo utan på lagändringarna som kräver en utvidgad service. Om jouren inte skulle flyttas till Esbo skulle vi ha varit tvungna att fördubbla personalen för att klara lagens krav. Så kostnaderna hade ökat rejält ändå.
ANDRA LÄSER