Hellre radio utan gränser än nischade poddar

Det har på sistone förts en debatt om poddar i finlandssvensk media, som omväxling till långköraren om “musiken i Radio Vega” – som det brukar heta i sammanhanget trots att benämningen på kanalen sedan länge är Yle Vega. Ska det här spåret eventuellt tolkas som att det blåser nya vindar i mediefältet och musikdiskussionen håller på att bli förlegad?

Det är i synnerhet podden Snålmannen och Spargrisen som debatten har kretsat kring efter att Anna Lillkung i en kritisk kolumn i HBL (10.3.) tyckte sig ana en starkt högervinklad tendens i den. Men redan före henne skrev Ylva Perera i en mer allmänt poddkritisk kolumn i samma tidning (25.2.) under rubriken “Poddar gör mig dum i huvudet” att “mitt i allt känns poddarna inte särskilt vidgande längre”.
ANDRA LÄSER