Stort jobb för att stoppa jättelokan

Arbetet är i full gång med att få kontroll över ett område i Ekenäs där jättelokan har fått fotfäste. Jouni Stordell säger att det kan ta flera år innan den oönskade växten är borta.

Krävande. Jättelokan är en invasiv art som är svår att bli av med vet Jouni Stordell, som bekämpar den på sin lediga tid.
Jättelokan saknar naturliga fiender och utgör ett problem med sin storlek då den tar plats av andra växter. Och det är heller inte ett litet område som Jouni Stordell har tagit sig an att röja upp.
Vi befinner oss i närheten av Västerby, närmare bestämt ett stenkast från handelsträdgården invid stamväg 25. Och man behöver inte följa järnvägen särskilt långt innan man hittar växten.
– Det handlar om ett område på drygt 2,5 hektar. En enskild loka kan bli upp till 3,5 meter hög. Arbetar man raskt skulle jag tro att jättelokan är borta härifrån om fem år, säger han.
Stordell röjer tillsammans med Alaa som nyligen har fått asyl i Finland. Till vardags arbetar Stordell som Raseborgs stads miljöinspektör, men nu är han på semester.
– Staden hjälper till med en del, bland annat genom att tillgodose oss med en del av utrustningen. Orsaken att vi gör det här är att man måste stoppa växtens framfart.
Vidare berättar han att man om två veckor siktar på att ordna ett talko för att reda upp allting som har avverkats. Är man intresserad av att delta i talkot som sker under veckoslutet skall man ta kontakt med Stordell.

Hårt arbete

Den stora mängden frön som jättelokan avger ser till att växten sprider sig i snabb takt. För att få bort den är man först tvungen att hugga ner den. Till det använder Stordell en lie och sedan är det dags för gift. För det krävs tillstånd men det har man fått av Närings-, trafik- och miljöcentalen.
– Nu för tiden är det också på markägarens ansvar att ta bort en jätteloka om man hittar en sådan på sitt område. Det är inte samhällets ansvar, säger han.
Och om man hittar en jätteloka på sin gård, rekommenderar Stordell att man gräver upp den.
– Sedan skall du låta den torka så att fröna dör. Man skall inte lägga den i komposten för då kan det hända att den börjar växa. Det är starka frön.
Men det lönar sig att vara försiktig. Jättelokan avsöndrar ett gift som är skadligt för människan. Får man det på huden kan det resultera i brännsårsliknande skador.

Den går att få bort

Så vitt Stordell vet har jättelokan funnits i Finland åtminstone de 20 senaste åren. Men det är möjligt att den kan ha dykt upp för tidigare än så.
Även om jättelokan inte hör hemma i Finland, så har den anpassat sig till klimatet här och övervintrar utan problem.
– Det är viktigt att få bort den och ännu är de inte för sent, till skillnad från mördarsniglarna som redan är för många.
I fjol höll man ett mellanår i bekämpandet av jättelokan.
– Och det märks, den har brett ut sig mycket. Därför jobbar vi hårt nu, annars sprider den sig ännu mera, säger Stordell
Jättelokan är ändå inte ensam om att orsaka problem. Inte heller balsaminen är till glädje för många.
– Fast den är enklare att kontrollera. Man drar mer eller mindre bara upp den. Jättelokan däremot är svår att ta kål på, det kräver mycket arbete, säger Jouni Stordell.