Ljuset riktas mot trädens mångfald

Kåre Pihlström skriver varmt om de finländska trädslagen och hoppas på ökad diskussion om skogens betydelse och möjligheter.

Kåre Pihlström säger att träden också på våra breddgrader visar upp en stor variation, som ändrar med årstiderna, miljön och trädens ålder. Pihlström är aktuell med en ny bok om de finländska trädslagen.
Jämfört med skogar på flera andra håll i världen har vi i Finland ett ganska fattigt bestånd av olika trädslag, men desto större orsak har vi att upptäcka alla de nyanser som våra inhemska träd bjuder på. Våra trädslag står för en stor mångfald som varierar med både årstiderna, miljön och trädens ålder.
ANDRA LÄSER