Ingå utökar sina digitala tjänster - öppnar elektronisk tidsbeställning till hälsovårdscentralen

Via kommunens elektroniska tjänst eHälsa kan man boka tid till en sjukskötare eller till rådgivningen vilken tid på dygnet som helst.

– Det är förenligt med kommunens strategi att bredda utbudet av serviceformer. Vi följer också nationella rekommendationer och satsar på elektroniska tjänster, säger ledande läkare Helge Heinonen.
De elektroniska vårdtjänsterna är inte helt obekanta för Ingåborna. KlinikPro-systemet har möjliggjort elektroniska vårdbedömningar. Där har också klienterna kunnat lämna en begäran om tidsbokning. Det systemet är fortfarande i användning.
Nu kompletteras paletten med eHälsan som gör det möjligt att gå in vilken tid på dygnet som helst och se om det finns lediga tider. Där kan man boka en tid till skötarmottagningen, mödrarådgivningen, preventivrådgivningen, barnrådgivningen eller skolhälsovården. Senare kommer också fysioterapin med i systemet.
– Tidsbokningen är en sak. Men nu kan man också få laboratoriesvar elektroniskt via en skyddad förbindelse, det vill säga portalen Suomi.fi. Vi kan hantera känslig information på ett tryggt sätt, säger Heinonen som hoppas att eHälsan minskar på telefontrafiken och frigör resurser för själva vårdarbetet.
För att använda sig av eHälsan krävs identifiering via portalen Suomi.fi där medborgare bland annat kan kommunicera med myndigheter och ta emot meddelanden och beslut från myndigheter elektroniskt.

ANDRA LÄSER