Hälsovården kostar vad den kostar

Staden torde betala efter HNS-fakturering enligt hur mycket av sjukhusets service som har använts.

Jag hänvisar till Tom Simolas och Jeanette Pajunens insändare "Situationen är ohållbar" (VN 5.3). Ekonomisk katastrof lär hota staden om inte situationen räddas genom en permanent sänkning av stadens betalningsandel i sjukhuskostnaderna med tre miljoner euro per år.

Det låter som ett ganska hårt bud. Staden torde betala efter HNS-fakturering enligt hur mycket av sjukhusets service som har använts. Detta beror på hur många som blivit så sjuka att de enligt HVC-läkaren behöver specialistvård och detta torde ekonomer eller andra utomstående inte kunna bestämma. Det har framförts att man genom att strypa utbudet av vårdservicen skulle minska på efterfrågan varigenom besparingar skulle uppstå. Det verkar nog vara en ganska radikal om än inte helt förkastlig idé!

En detalj som intresserar mig är att även om vår hälsocentral inte remitterar mer än andra hälsocentraler lär statistiken visa att en remiss i medeltal ger upphov till sju–åtta nya händelser inom sjukhuset som kan jämställas med besök (till exempel poliklinikbesök) som kommunen faktureras för. Vad är månntro dessa "händelser inom sjukhuset"? Som lekman kan jag tänka mig att patienten kanske är i sämre skick och borde vårdas mera än man i början trodde. En obehaglig förklaring är att hen vårdades för länge på HVC-nivå.

En avgörande sak är att social- och hälsovårdsreformen troligen har förverkligats före 2020 och staden ännu mindre kan påverka hur mycket invånarna behöver vård i dess olika former. Hälsovården kostar vad den kostar!

Reni Hilden

Ekenäs

ANDRA LÄSER