Dubbelt mer kalksten får brytas i Svartå

Ansvarsområdet för miljötillstånd vid Regionförvaltningsverket i södra Finland har ändrat Nordkalks miljötillstånd för kalkgruvan i Svartå.

Nordkalk hade anhållit om att få höja mängden kalksten och sidosten som bryts från 50 000 ton per år till 180 000 ton per år.
Regionförvaltningsverket godkände dock inte fullt så stor förändring utan stannade för 100 000 ton per år – det vill säga en fördubbling av mängden som bryts. Inledningstillstånd beviljades samtidigt.
Den nu godkända stenbrytningen kommer pågå i cirka tjugo år och gå 40 meter på djupet, eller 24 meter över Bruksträskets yta. Nordkalk hade ansökt om att få bryta kalksten ända ner till 80 meters djup.

Måste visa hansyn

Platsen för verksamheten finns i Knapsby vid Bruksträskets västra sida. Den kalksten som bryts klassas geologiskt sett som marmor.
Regionförvaltningsverket kräver att Nordkalk tar hänsyn till bosättningen i närheten såväl vad säkerhet som trivsel anbelangar. Bolaget bör bland annat meddela invånare då mantänker bryta kalksten. Då verksamheten utvidgas bör även kontrollen av Bruksträskets vattenkvalitet höjas.
Regionförvaltningsverkets beslut är till påseende under besvärstiden 14 september till 15 oktober i stadskansliet vid Rådhustorget i Ekenäs. Beslutet kan även läsas på adressen Avi.fi/lupa-tietopalvelu. Man kan söka ändring mot beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol.