Minister Jari Leppä: Maten i Finland tar inte slut

Statsförvaltningen försöker se till att lantbruket har tillräckligt arbetskraft trots att antalet säsongsarbetare minskar på grund av coronaviruspandemin.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) är Finlands försörjningssäkerhet god. – Största delen av den mat vi konsumerar produceras i Finland. Arkivbild.
Finländarna kan lita på att maten räcker till också under coronavirusepidemin. Det intygade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) under en presskonferens på fredagsförmiddagen.
–  Det finländska livsmedelssystemet fungerar i alla situationer. Största delen av den mat vi konsumerar produceras i Finland. Därför kan vi vara säkra på att maten inte tar slut i Finland, sade Leppä.

"Vår försörjningsberedskap är god"

Enligt Leppä har livsmedelsbranschen och myndigheterna redan länge satsat på att stärka Finlands försörjningsberedskap.
–  Vår försörjningsberedskap är god, sade ministern.
Leppä sade också att statsförvaltningen utreder olika sätt att stödja producenter vars verksamhet hotas på grund av coronavirusepidemin. Ett problem är att alla gårdar inte får tillräckligt många säsongsarbetare när resandet mellan olika länder är svårt eller omöjligt.
Enligt Leppä försöker statsförvaltningen och arbetsmarknadsorganisationerna se till att människor som arbetar i yrken som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen kan ta sig till Finland. Samtidigt kartlägger man hur säsongsarbetare som redan är i Finland kan sysselsättas.

Livsmedelsverket börjar göra coronatest

Leppä sade att det nya coronaviruset inte sprids via djur eller livsmedel och att viruset inte utgör något hinder för att köpa mat.
Leppä sade också att Livsmedelsverket kommer att börja göra coronavirustest i sitt laboratorium i Vik i Helsingfors. Förberedelserna görs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).
– I laboratoriet kan man i början göra 100 test per vecka och i ett senare skede 200 test per vecka, sade Leppä.
Ministern ansåg att det innebär en avsevärd ökning av Finlands testkapacitet.

Haatainen: Finland kan producera energi i flera månader

Också arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) sade på fredagen att det finns tillräckligt matvaror i Finland. Enligt Haatainen är det viktigt att finländarna litar på att maten räcker till och låter bli att hamstra alltför mycket livsmedel. Lokalt kan sortimentet i butikerna vara mindre än vanligt på grund av att producenterna väljer att fokusera på vissa produkter framom andra.
Haatainen sade också att Finland har råvaror som möjliggör en egen energiproduktion i flera månader. I nuläget fungerar energimarknaden dock normalt, enligt ministern.
Social- och hälsovårdsministeriet har redan tidigare beslutat att öppna Finlands beredskapslager och låta hälsovården använda vård- och skyddsutrustning som finns i lagren.
–  Med denna åtgärd vill staten försäkra sig om att skyddsutrustningen räcker till för att skydda personalen inom social- och hälsovården i hela landet även om coronavirusepidemin förvärras, sade arbetsminister Haatainen.

Beredskap för isoleringen av Nyland byggs upp

Regeringen meddelade i onsdags att landskapet Nyland kommer att isoleras för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset. Isoleringen kommer att övervakas av polisen som får stöd av försvarsmakten.
Enligt kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) bygger man för tillfället upp en beredskap att inleda kontroller vid Nylands gräns. Under fredagens presskonferens sade Harakka att tidpunkten för när kontrollerna börjar beror på hur snabbt riksdagen fattar beslut om isoleringen. Enligt Harakka skulle poliskontrollerna kunna börja till exempel under veckoslutet.
Harakka upprepade också det regeringen tidigare sagt: Att man strävar efter att göra godstrafiken mellan Nyland och övriga landet så smidig som möjligt också efter att Nyland isolerats.
Harakka konstaterade också att trycket på Finlands kommunikationsnät ökat när allt fler människor arbetar eller går i skola på distans. Enligt Harakka räcker nätens kapacitet till trots den ökade trafiken.
ANDRA LÄSER